Det danske team

EUPATI Danmarks Bestyrelse

… består hovedsagligt af patientrepræsentanter men også akademiske repræsentanter.