Om os

EUPATI Danmark blev officielt lanceret i 2017 for at sætte fokus på at uddanne patienter og øge patient kompetencer til at forstå og bidrage til forskning og udvikling af lægemidler. Det gør vi ved at udvikle objektiv, pålidelig og opdateret information målrettet patientrepræsentanter og offentligheden.

Danmark er et foregangsland på flere niveauer i udvikling af nye behandlinger. Mange patienter er engageret i deres behandlinger, aktive i patientforeninger, og deltager gerne i afprøvning af ny medicin. Men patienter savner viden om og kompetencer til at bidrage konstruktivt til udvikling af medicin.

Det er derfor naturligt, at Danmark er blandt de lande, der tilbyder viden gennem EUPATIs undervisningsmateriale. EUPATI Danmark introducerede det danske undervisningsmateriale Toolbox i efteråret 2018.

EUPATI Danmarks vision er at uddanne patienter og patientrepræsentanter til at deltage aktivt i lægemiddeludvikling.

EUPATI Danmarks mål:

  • at øge patienters kendskab til udvikling og regulering af lægemidler
  • at arbejde for patientinddragelse og partnerskaber med medicinudviklere
  • at uddanne patienter til at indgå i råd, udvalg og etiske komiteer

EUPATI Danmark informerer ikke om sygdomsspecifik behandling, men udelukkende om generelle principper for forskning og udvikling. For information om sygdomsspecifik medicin og behandling henviser vi til sundhedsprofessionelle og patientorganisationer.

EUPATI Danmark er del af European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) – et projekt implementeret som et offentlig-privat partnerskab af farmaceutisk industri, akademia, non-profit og patientorganisationer. EUPATI blev startet under Innovative Medicines Initiative og ledes i dag af European Patients’ Forum.

EUPATI har udviklet undervisningsmateriale der allerede har uddannet over 150 patienteksperter inden for medicinudvikling, kliniske forsøg, lægemiddelforskrifter, vurdering af sundhedsteknologi. Materialet er frit tilgængeligt i Toolbox – den digitale værktøjskasse med mere end 3000 artikler, film og grafik.

EUPATI tilbyder desuden patienter et intensivt Patient Expert Kursus over 15 måneder i form af online undervisning, 2 x 4 dages intensive undervisningsophold samt tilhørende certificering. Kurset er målrettet patientrepræsentanter på tværs af sygdomsområder og udbydes kun på engelsk. Hvert år optages 50 kursister fra alle sygdomsområder fra hele Europa