EUPATI Danmark – Informationsmøde

70 personer fra patient organisationer, offentlige sundhedsinstitutioner og medicinalindustrien deltog i lanceringen af verdens første online portal med informationsmateriale om patientinvolvering i forskning og udvikling af medicin.

Den danske introduktion til EUPATIs Toolbox blev vel modtaget sammen med gode eksempler på patientinvolvering I forskning og udvikling ved lanceringsmødet d. 30 marts 2016 på Københavns Universitet. Mødet gav også plads til debat om etiske overvejelser i forbindelse med kliniske studier og afprøvning af ny medicin. Denne debat bliver udgangspunktet for næste arrangement d. 1. februar 2017.

Tid til debat med engagerede deltagere. Informationsmøde 30. marts 2016.

Tid til debat med engagerede deltagere. Informationsmøde 30. marts 2016.

EUPATI Danmark er nu en realitet og arbejdet med at løfte patientens stemme ind i udviklingen af nye behandlinger er begyndt. Vi afholder løbende gå-hjem-møder, workshops, webinars og arrangerer der udover besøg og informationsmøder hos vores samarbejdspartnere.