EUPATI Danmark interview: patientinvolvering i kliniske forsøg

Patienter får i stigende grad en ny rolle som medskaber og medudvikler af ny medicin. De bliver inviteret til beslutninger om, hvad der skal forskes i, og hvordan forsøg skal tilrettelægges for at passe med forsøgsdeltagernes behov og dagligdag. På konferencen Kliniske Forsøg den 27.-28. marts 2019 var patientinvolvering i kliniske forsøg på agendaen fra både patienternes og industriens synsvinkel.

På konferencen kunne du blandt andet høre EUPATI Danmarks næstformand tale om patientinvolvering i kliniske forsøg set fra patientens side og EUPATIs arbejde.

”Hvis vi påtænker, at involvere patienter mere, skal vi gøre det klart, hvad formålet er, så begge parter er godt stillet”, udtaler Næstformanden sig. Hun uddyber, at det er problematisk, at ”patientinvolvering i dag er blevet et ’buzzword’, uden man egentlig siger, hvad der ligger bagved, hvad formålet er, og hvad man kan forvente af det”.

På konferencen belyste EUPATI Danmark, hvad patientinvolvering konkret går ud på. ”Jeg ønsker, at patientinvolvering i folks mindset ikke bare bliver for eller imod, men en nærmere konkretisering af, hvad det skal bruges til”, forklaree Næstformanden.

Læs hele interviewet her: https://goo.gl/CTwtkd