EUPATI Danmark til Landsmødet på Bornholm

EUPAT Danmark repræsentanter deltog ved Landsmødet på Bornholm i juni 2018. Her var patientinddragelse diskuteret mellem patient repræsentanter, patientforeninger, forskere og partnere i lægemiddeludvikling industrien.

EUPATI Danmark tilbyder patienter en patientuddannelse og dermed en dybere viden indenfor medicinsk forskning og udvikling, som kan give adgang til patientinddragelse muligheder ud over og inklusiv kliniske forsøg.